Anti burn-out programma starters / trainees

Anti burn-out programma starters / trainees

Wereldwijd is er een transformatie gaande. De moderne wereld vraagt om innovatie en duurzaamheid. Zo ook in de geneeskunde. De toekomst van de geneeskunde ligt niet meer in de ziekenhuizen maar daarbuiten. E-health zal de toekomst hebben en de geneeskunde zal zich steeds meer bezighouden met preventie. De meest effectieve stroming van waaruit preventie kan worden gecommuniceerd, is lifestyle.

Dit vraagt om een nieuw type zorg, een die niet alleen focust op ziek-zijn maar op wel-zijn, welzijn van mind, body en voeding. The best of all worlds, een hybrid, een levensstijl. LAMC360 biedt met haar concept diverse (op maat samengestelde) leefstijlprogramma’s die verbinding legt met alle disciplines en weet hoe dit te implementeren. Met dit programma gaan we in op burn-outs bij starters en trainees.

Hoe voorkomen we een burn-out bij jongeren?

Door vanuit holistische, gepersonaliseerde, totaalprogramma’s aan te bieden. Leefstijlprogramma’s waar medische behandelingen, gezonde voeding, metingen en bewegen de belangrijkste onderdelen zijn.

Steeds meer mensen beseffen dat ze zelf veel meer invloed op hun gezondheid kunnen uitoefenen. We leven in interessante tijden waar steeds meer uitvindingen het leven makkelijker maken. Als je iets wil weten, tik je een zoekopdracht in op je telefoon, de auto brengt je overal naar toe en boodschappen kun je online doen.

Probleem is dat onze steeds inactievere leefstijl problemen begint op te leveren. We bewegen te weinig en eten te veel en verkeerd en dat leidt tot een toename in chronische ziektes, maar ook een afname in energieniveau en concentratie. Burn-out, Depressie en diabetes zijn de nieuwe epidemieën geworden.

Wat levert het anti burn-out programma op voor jongeren?

Dit leefstijlprogramma voor de jonge starter / trainee helpt om naast de ambitieuze,zakelijk doelstellingen, een gezond en gebalanceerd (privé- en werk) leven te verkrijgen waardoor mentale en fysieke aandoeningen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Het tailormade anti burn-out leefstijlprogramma draagt bij aan een directe verbetering in mentaal en fysiek welzijn, maar biedt de trainees ook de tools (door middel van kennisoverdracht en sturing op gedragsverandering) om na het programma de gebalanceerde, gezonde leefstijl voort te zetten.

Waarom anti burn-out leefstijlprogramma bij LAMC360?

Betere werk – privé / leefstijl balans in algemeen.

  • Stress en angst verminderen op alle levensgebieden, zowel in werk als privé door middel van ontspanningsoefeningen
  • Leren in individuele sessies over persoonlijk kwaliteiten en valkuilen
  • Praktische kennis over het maken van gezonde voedingskeuzes in een druk leven
  • Kennis van de effecten van stress en een Westerse leefstijl op de voedingsstatus van het lichaam
  • Inzicht in de persoonlijke situatie op gebied van mentale en fysieke gezondheid

Wat onderscheidt dit programma zich van andere programma’s:

  • Kennis overdracht op mentaal en fysiek niveau door middel van klassikale workshops – draagt bij aan lange termijn effect
  • Persoonlijke introspectie op gebied van mind & nutrition met concrete metingen (nulmeting en meting aan einde van het traject)

Medisch en wetenschappelijk onderbouwd leefstijlprogramma

Nog te vaak wordt een gezond leefstijlprogramma als “alternatieve” geneeskunde gezien. LAMC360 werkt daarom hard om continu via onderzoeksprojecten bewijzen te leveren welke gezondheidsoptimalisaties worden bereikt met een gepersonaliseerd leefstijlplan.

Samenwerkingsverbanden

LAMC360 heeft haar aanpak (behandeling) gebaseerd op bewezen leefstijlprotocollen. Deels om ons te conformeren aan het huidige systeem van medische vergoedingen en accreditaties, en anderzijds door de samenwerking met de ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in leefstijlprogramma’s voor de curatieve zorg.

Medisch adviesraad

Daarnaast kent LAMC360 een medisch adviesraad die toezicht houdt op de kwaliteit van de behandelingen. Fysiotherapie, (orthomoleculaire) voedingsdeskundigen, body scans, labmetingen, onderzoeken en gedragstherapie vormen, onder toezicht van (huis)artsen en ons medisch adviesraad, een multidisciplinair team rondom een leefstijlprogramma van een cliënt.

Anti burn out programma trainees starters

Jongeren die binnenkort op de arbeidsmarkt komen, zullen nog veel vatbaarder zijn voor burn-outs. “Als we niet ingrijpen, komt er een tsunami van burn-outs op ons af.”
bron: DeMorgen – burn-out jongeren: De Generatie Z (8 tot 23-jarigen) zal vatbaarder zijn voor burn-outs op het werk.

LAMC360 - Leefstijlcentrum

Leefstijlcentrum LAMC360: leefstijl als medicijn

LAMC360 (‘Leefstijl Als Medicijn Centrum’) is het eerste leefstijlcentrum in Nederland en biedt leefstijlprogramma’s aan die vanuit drie afdelingen (body, mind, en nutrition) op maat worden uitgevoerd. De programma’s hebben met elkaar gemeen dat het gepersonaliseerd is en dat de cliënt uiteindelijk wordt begeleid zodat hij de gezonde leefstijl zelfstandig kan voortzetten.

LAMC360 begeleidt en biedt hulp om een nieuw en gezonde leefstijl in het dagelijks leven te integreren. De behandelingen vanuit de drie afdelingen vormen altijd de basisonderdelen. Na een eerste basisprogramma is er uiteraard verdieping (upgrade) mogelijk. In overleg met de cliënt en na overleg met het LAMC360 multidisciplinair team zal een passend vervolg worden bepaald.

 

Neem contact op voor een gepersonaliseerd anti burn-out programma voor uw organisatie